text-webp

ONZE GARANTIE-AANWIJZINGEN

Met een i:SY koop je een hoogwaardig, in Duitsland gemaakt kwaliteitsproduct. Daarom verlenen wij jou in de EU bij de aankoop van een i:SY e-bike de volgende fabrieksgarantie

1.1 i:SY Plus Garantie (geldig vanaf de datum op het aankoopbewijs voor elke nieuwe i:SY vanaf modeljaar 2022, door een i:SY dealer afgemonteerde of, in het geval van online-verkoop, voor de door de klant uitgevoerde fijnafstelling van de complete voorgemonteerde fiets)

  • 5 jaar op framebreuk
  • 2 jaar op onderdelen en elektronica
  • 2 jaar op de accu (restcapaciteit van ten minste 60% na 2 jaar of 500 volledige laadcycli, afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt; bij bediening en oplading van de accu conform de gebruikshandleiding)

2. Aanspraken op garantie kan je onder overlegging van het aankoopbewijs of een ander bewijsstuk onmiddellijk na het optreden van een gebrek bij jouw i:SY dealer indienen.

3. Voorafgaand aan garantieverlening controleren wij met hulp van onze erkende i:SY dealer of garantie van toepassing is. Dat duurt maximaal 20 werkdagen. Hiervoor ben je verplicht de e-bike aan de i:SY dealer beschikbaar te stellen

4. De garantieverlening bestaat naar onze keuze uit ofwel reparatie van het gebrekkige onderdeel ofwel levering van een nieuw onderdeel. De vervangen onderdelen worden ons eigendom.

5. Onze garantie vervalt, wanneer je de door ons aantoonbaar in de gebruikshandleiding voorziene onderhoudsintervallen niet hebt aangehouden of het onderhoud ondeskundig is uitgevoerd, waarbij wij bij onderhoud door een geautoriseerde i:SY dealer in principe uitgaan van deskundig uitgevoerd onderhoud. Onderstaande gevallen zijn van garantieverlening uitgesloten:

5.1 Er bestaat geen aanspraak op garantie bij slechts geringe afwijkingen van de toegezegde staat, die irrelevant zijn voor de geschiktheid voor gebruik van onze i: SY e-bikes, en verder voor schade door normale slijtage (bv. krassen op het frame) evenals voor slijtdelen.

5.2 Aanspraken op garantie zijn uitgesloten, wanneer het gebrek voortkomt uit gebruik niet conform het bedoelde gebruik van onze i:SY, bijvoorbeeld bij overbelading en bij ontbrekend of onvoldoende onderhoud.

5.3 Wij verlenen geen garantie op schade ten gevolge van een reparatie, ombouw, modificatie of andere ingreep, die niet is uitgevoerd door een geautoriseerde i:SY dealer.

5.4 Ongevalschade, schade aantoonbaar veroorzaakt door derden (bv. vandalisme), brand en vorst vallen niet onder de garantieverlening.

6. Garantieverlening leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn, noch wordt hiermee een nieuwe garantietermijn gestart. De garantietermijn voor vervangende onderdelen eindigt met de garantietermijn voor de oorspronkelijke i:SY e-bike.

7. Aanspraken op deze overeenkomst hebben geen gevolgen voor de garantieverplichtingen van de verkoper. Wij wensen je veel plezier met jouw i:SY! Heb je vragen over onze garantie, dan staan onze geautoriseerde i:SY dealers en jouw i:SY team je graag te woord.

dealer zoeken

Vind jouw lokale i:SY dealer

iSY-Flagship-Store

Grootste selectie van i:SY modellen en accessoires

Button iSY Experte

Selectie van i:SY modellen en accessoires

Wählen Sie ihr Land.
Choose your country or region.